Update Corona Crisis 14-12-2020

Haar

Geschreven door Hairmasters in Hairmasters.

Update Corona Crisis 14-12-2020

Helaas het is toch weer zover gekomen, het kabinet heeft op maandag 14 december een vergaande harde lockdown afgekondigd. Er is geen sprake meer van een intelligente lockdown, zoals in het voorjaar. Maar gewoon per direct alles dicht tot 19 januari, behalve de essentiële winkels en bepaalde contactberoepen. De haarwerkbedrijven vallen gelukkig onder de medische contactberoepen die open mogen blijven, gelijk als tijdens de intelligente lockdown in maart, april en mei. Haarwerkbedrijven kunnen dus hun werkzaamheden blijven uitvoeren binnen de geldende voorwaarden van enkel klanten helpen met een medische indicatie en inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.
Advies
houd deze pagina in de gaten voor het allerlaatste nieuws.

Wat houdt dit voor Hairmasters in?

Volgens het Ministerie van Justitie en Veiligheid vallen wij in een lijst met uitzonderingen voor de detailhandel. Wij vallen onder winkels die geopend mogen blijven; “Winkels voor zorg- en welzijnshulpmiddelen.
Wij als haarwerkspecialisten mogen de medische noodzakelijke zorg blijven leveren. Wel nemen we in ieder geval de volgende maatregelen:
* Wij helpen alleen klanten met een medische indicatie.
* Dus we mogen alle behandelingen uitvoeren bij klanten met een medische indicatie. Hairmasters adviseert wel om de alleen de noodzakelijke behandelingen uit te voeren. Kan het knippen en/of verven wachten dan adviseren wij u deze behandelingen uit te stellen.
* Klanten met een niet-medische indicatie mogen we alleen het onderhoud van het haarwerk doen achter de balie. Dus we knippen en/of verven niet.
* Bij het maken van een afspraak, vragen wij u naar uw gezondheidstoestand.
* Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°) of koorts.
* Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
* Kom alleen naar het bedrijf. Een minderjarig kind en mensen die door een beperking begeleiding nodig hebben mogen naar het bedrijf vergezeld worden door één volwassene. Bij de intake en het pasmoment mag je je laten vergezellen door één vertrouwenspersoon.
* Het dragen van een mondkapje is verplicht in onze vestigingen.
* Indien u zich daar prettig bij voelt, gebruiken wij handschoenen bij bijv. knippen / afleveren.

Deel dit artikel

Terug naar overzicht

Reageren op dit artikel

Haar

Wij werken o.a. samen met: